Lubię wypić

Czym jest alkohol, jak działa, jakie są skutki nadużywania

Narządy zmysłów alkoholika

Alkohol wpływa także w sposób mniej lub bardziej widoczny na narządy zmysłów i zawęża pole widzenia, zakłóca widzenie obuoczne, zmniejsza zdolność do właściwej oceny dźwięków, a zwłaszcza wpływa na zdolność do oceny. W warunkach typowych mniejszej uwagi, precyzji i gotowości procesów percepcyjnych, koresponduje z drugiej strony, fałszywe poczucie większej pewności zmysłów, czynnik sprzyjający wypadkom. Ta sama euforia powoduje efekty psychosomatyczne, takie jak przez zahamowanie równowagi psychomotorycznej i samokontroli; towarzyszą także zaburzenia ruchowe spowodowane sukcesywnym osłabieniem odruchów kręgosłupa, niepewnością ruchów, brakiem koordynacji ruchów i trudnością z utrzymaniem równowagi.
Leczenie odwykowe polega między innymi na uzmysłowieniu osobie uzależnionej zaburzeń psycho-motorycznych jakie występują po spożyciu alkoholu. W profesjonalnych Klinikach odwykowych między innymi prowadzi się zajecia, w których pacjenci wykonują podstawowe czynności w Alko-goglach. To ciekawe doświadczenie obrazuje nam przy „trzeźwym mózgu” jak nie panujemy nad naszym ciałem. Urządzenia te symulują stan upojenia alkoholowego, na różnych poziomach etanolu w surowicy. Pacjent, który próbuje przejść po linii prostej lub zagrać w tenisa stołowego z Alko-goglami dopiero teraz widzi jak ma zaburzone:  koordynację ruchów, szybkosć reakcji, ostrość widzenia.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.